FORSIDE KAPSEJLADS JOLLESEJLERE KALENDER BILLEDER FALDET KONTAKT HAVN LINKS  
                     
NYT FRA HAVNEN

Sæson 2012 er bestemt ikke noget at skrive ”hjem om”. Den økonomiske afmatning ses tydeligt i besøgstallene, hvor havnen inden for ganske få år er gået fra ca. 1000 gæstesejlere til ca. 750. Et indtægtstab som dog er blevet dækket ind af flere månedslejer.Da udgifterne til el, er en konstant stigende størrelse, vil vi gerne anmode alle medlemmerne om, at tage deres landstrøm fra når de forlader deres både om sommeren. Ikke kun på grund af økonomien men også af sikkerhedsmæssige grunde.

Havnefogestilling.

Bestyrelsen valgte at slå den nye stillingen op som fuldtidsansat havnefoged i efteråret og som det tidligere er informeret ud på hjemmesiden, kom der 40 ansøgere hvoraf 6 var til samtale. Resultatet af samtalerne blev at Poul fik stillingen, da han klart var den bedst kvalificeret blandt ansøgerne. Bestyrelsen kan ikke fortænke medlemmer, der mener, at den proces både var dyr, langsommelig og unødvendigt, når Poul forinden havde tilkendegivet interesse for at søge stillingen. Den holdning er vi dog langt fra i bestyrelsen enig i, da vi som bestyrelse, ved at lade processen ske, kan garantere medlemmerne, at den bedst kvalificerede fik stillingen.. Aktiviteter på havnen: Som sikkert mange har bemærket, henter SPAR i Håstrup, gæstesejlerne i havnen dagligt i højsæsonen, så de får mulighed for at handle. Når man er færdig dermed bliver man kørt tilbage til havnen. Dette fine tilbud håber vi at SPAR i Håstrup, igen vil igangsætte her i 2013. Tilmelding til turen skal ske til Poul, der holder styr på ” tropperne”.

 

Det er bestyrelsens mål, at udvide kommunikationen pr. e-mail, hvorfor alle medlemmerne opfordres til at oplyse Jeres e-mail adresse. Send en e-mail til faldsled.havn@gmail.com indeholdende plads nr., navn, adresse og telefon nr. For de medlemmer, der ikke har adgang til e-mail vil kommunikationen fortsat foregå pr. brev. Medlemmerne kan altid føre sig a jour på havnens hjemmeside, hvor der bliver lavet links på forsiden, hvis der er lagt nyt ind i diverse mapper. Siden opdateres ugentligt i højsæsonen. Overstående ønskes gennemført for at spare på papirforbruget og kopiering, da det er miljøsvineri at printe alt ud til over 200 medlemmer. Polar is har forpagtet kiosken ud til Anne Christensen. Bestyrelsen byder Anne velkommen og håber, at alle medlemmerne vil bakke op om kiosken, da vi ikke kan være foruden. Alle medlemmerne af sejlklubben ønskes en god sejlersæson med masser af solskinstimer og passende vind.

 Havnens Bestyrelse.

 

 

 

Kontakt til havnen : Havnefoged Poul Jørgensen  til.21284960.  

Foreningen  Faldsled                                       Havn    

 

faldsled.havn@gmail.com  

 

© 2013  FALDSLED SEJL- OG MOTORBÅDSKLUB.