Velkommen til Faldsled Sejlklub
En sejlklub med en fantastisk beliggenhed i bunden af Helnæsbugten, med det sydfynske øhav lige uden for molen, en beliggenhed med optimale muligheder for lystsejlere store som små

Medlemskab
koster 450kr. om året.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse
til Kasserer Anders Søndergaard

anders.christian.soendergaard@gmail.com

Bestyrelse

Formand: Jesper Lindskov.
Tlf: 71 72 34 85.
Mail: jesper.lindskov.dahl@gmail.com

Kasser: Anders Søndergaard.
Tlf: 22961191. Mail: anders.christian.soendergaard@gmail.com

Medlem: Torben Møller Nielsen.
Tlf: 4054375.  Mail: torbenmoellernielsen@gmail.com

Medlem: Bent Hesby.
Tlf: 60764345. Mail: benthesby@gmail.com

Medlem Helge Kold.
Tlf: 20610575. Mail: kold@tdcadsl.dk

Aktivitet 

Standerhejsning den 6. April 2024. kl 15

Søsætning den 7. April 2024

Referater

Generalforsamling

Beretning

Bestyrelsesmøde

Udvalg

Kapsejlads:
Anders Søndergaard

Aktivitet/ Søsætning / Optagning/ Sejlerfest:
Anders Søndergaard, Helge Kold, Jesper Lindskov,
Bent Hesby

Kommunikation / Mail / Facebook / Hjemmeside:
Jesper Lindskov, Bent Hesby

Klub-måler / DH-målinger og indsender til DS /websejler: Jørgen Heidemann